قیمت پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی

درفهرست زیر زیر قیمت پروفیل مبلی با ضخامت‌های مختلف نوشته شده است است. پروفیل  و قوطی سنعتی ( مبلی ) در اندازه و ابعاد متفاوت تولید شده با ورق روغنی و ورق سیا ST12  و ST14 و ST37 موجود می باشد.
قیمت پروفیل مبلی از کارخانه‌های فولاد مبارکه ، فولاد اکسین اهواز ، خاور صنعت هما، کارخانه کویر، کارخانه خلیج فارس، کارخانه صبا و بسیاری از کار خانه های تولید داخلی دیگر موجود می‌باشد.
برای راهنمایی دقیق برای انتخاب خرید خود با کارشناسان واحد فروش بازرگانی پولاد در تماس باشید:

قیمت پروفیل مبلی0.7میلیمتری

قیمت پروفیل مبلی0.7میلیمتری

 

نوع پروفیلضخامت mmابعادmmطول mمحل بارگیری قیمت ریال 
پروفیل صنعتی 0.70.710*206کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.725*206کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.720*206کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.720*306کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.730*306کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.740*206کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.740*406کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.750*306کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.760*306کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.760*606کارخاته47,800
پروفیل صنعتی 0.70.780*406کارخاته47,800
قیمت پروفیل مبلی0.9میلیمتری

قیمت پروفیل مبلی0.9میلیمتری

 

نوع پروفیلضخامت mmابعادmmطول mمحل بارگیری قیمت ریال 
پروفیل مبلی 0.90.710*206کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.920*206کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.920*306کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.930*306کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.940*206کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.940*406کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.950*306کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.960*306کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.960*606کارخاته72,600
پروفیل مبلی 0.90.980*406کارخاته72,600