قیمت ورق استیل 310 – قیمت روز

شماره نام ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) بروزرسانی
1 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2 1000*2000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
2 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 3 1000*2000 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
3 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 5 1000*2000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
4 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 4 1000*2000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
5 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 6 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
6 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 5 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
7 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 6 1000*2000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
8 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 4 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
9 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 10 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
10 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
11 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 4 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
12 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 5 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
13 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 20 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
14 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 3 1500*6000 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
19 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 6 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
20 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 10 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
21 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 15 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
22 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 20 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
23 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1 1000 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
24 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1 1250 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
25 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 2 1250 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
26 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 3 1250 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
27 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 4 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
28 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 8 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
29 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 8 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,246,890 1401/2/19
30 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 10 1250 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
31 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 10 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
32 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 12 1250 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
33 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 12 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
34 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 12 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
35 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 12 1500*6000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
36 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 15 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
37 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 15 1500*3000 1.4841 شیت کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19
38 ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 20 1500 1.4841 رول کیلوگرم 3,338,630 1401/2/19

ورق استیل 310 چیست؟

استیل 309 یکی از انواع استیل ضد زنگ است و در دسته‌ی استیل های آستنیتی قرار دارد. ورق استیل نسوز 310 نسبت به دیگر ورق های استیل استحکام و مقاومت بالاتری دارند. وجود درصد بالای کروم در ترکیبات ورق استیل 310 نسوز، آن را در مقابل دمای بالا و اکسیداسیون مقاوم می‌کند. این ورق استیل در درجه حرارت بالا استحکام خود را به خوبی حفظ می‌کند. ورق استیل 310 خواص شکل‌پذیری مناسبی برخوردار است و قابلیت جوشکاری خوبی نیز دارد. مهم ترین ویژگی ورق استیل 310 یا استیل نسوز، قابلیت استفاده از آن در دماهای بالا است.

شرکت بازرگانی پولاد انواع ورق استیل را در ابعاد مختلف به صورت استاندارد کارخانه و یا سفارشی عرضه می‌کند. برای اطلاع از قیمت ورق استیل 310 می‌توانید از جدول قیمت استفاده کنید. برای دریافت مشاوره رایگان و خرید ورق استیل 310 نسوز نیز می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بحاصل فرمایید.

قیمت استیل 310

نوسانات شدید بازار ارز، بر قیمت ورق استیل نسوز نیز  تاثیر می‌گذارد و قیمت‌های درج شده در جدول تقریبی هستند. برای دریافت قیمت روز استیل 310 با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید. شما می‌توانید برای دریافت قیمت ورق استیل 310 و خرید ورق استیل 310 نسوز با بهترین کیفیت در ابعاد و وزن های مختلف، به گروه بازرگانی پولاد مراجعه کنید.

خواص استیل 310

در اینجا شما را با مشخصات ورق استیل 310 مانند ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی و … آشنا می‌کنیم:

ترکیب شیمیایی استیل 310 و 310S

در جدول زیر ترکیب شیمیایی ورق استیل 310 و گرید 310S به طور کامل آورده شده‌است.

Fe Ni(%) Cr(%) S(max%) P(max%) Si(max%) Mn(max%) C(max%) Grade
balance 19-22 24-26 0.03 0.045 1.5 2 0.25 310
balance 19-22 24-26 0.03 0.045 1.5 2 0.08 310S

خواص مکانیکی ورق استیل 310

مشخصات مکانیکی استنلس استیل 310 در جدول زیر به طور کامل نشان داده شده‌است.

ماکزیمم سختی(HB) ازدیاد طول (درصد) استحکام تسلیم
(MPa)
استحکام کششی
(MPa)
217 40 205 515

قابلیت جوشکاری ورق استیل 310

امکان انجام تمامی روش‌های جوشکاری برای استیل ضد زنگ 310 فراهم است. ویژگی‌ها و قابلیت‌های این فولاد ضدزنگ آن را برای تمام روش‌های جوشکاری مناسب می‌کند. برای جوشکاری گرید 310 به طور معمول از روش جوش ذوبی و الکترود ۳۱۰ استفاده می‌شود. به طور کلی بهتر است برای جوشکاری فیوز از الکترود گرید 310S استفاده شود.

مقاومت در برابر خوردگی استیل 310

وجود میزان بالای کروم و نیکل در ترکیبات استیل ۳۱۰ آن را در برابر حرارت مقاوم می‌کند و خاصیت نسوز بودن را به آن می‌بخشد. این عناصر علاوه بر افزایش مقاومت این ورق استیل نسوز در دمای بالا، مقاومت آن را در برابر خوردگی، به ویژه در محیط های مرطوب نیز بالا می‌برند. استنلس استیل 310 در دمای محیط در مقابل اسید نیتریک و تا دمای 425 درجه سانتی‌گراد در برابر نیترات‌ها، در مقابل خوردگی مقاومت می‌کند.

مقاومت در برابر حرارت استیل 310

اگر حرارت مداوم و پیوسته باشد، ورق استیل 310 می تواند تا دمای 1150 درجه سانتی‌گراد در برابر اکسیداسیون و زنگ زدن مقاومت کند. دمای اکسیداسیون استیل 310 در صورت متناوب بودن حرارت، بیش از 1040 درجه سانتی‌گراد است. استیل 310 در برابر خستگی حرارتی و نوسانات دمایی نیز به خوبی مقاومت می‌کند. استیل 310 در محیط‌هایی که گاز دی اکسید گوگرد در دمای بالا وجود دارد، به صورت گسترده ای کاربرد دارد. به دلیل وجود رسوب کاربید کروم، اهتر است در بازه‌ی دمای 425 تا 860 سانتی‌گراد به صورت پیوسته و مدارم از استیل 310 استفاده نشود، اما معمولا در دماهای بیشتر و یا کمتر از این بازه به خوبی عمل می‌کند.

از استنلس استیل ۳۱۰ بیشتر در دمای 800 تا 900 درجه سانتی گراد استفاده می‌شود و در دماهای بالاتر استیل 304H عملکرد بهتری دارد.

عملیات حرارتی استیل 310

ورق استیل 310 را برای دستیابی به حداکثر مقاومت خوردگی، در بازه دمایی 1040 تا 1150 درجه سانتی‌گراد حرارت می دهند و سپس سریع سرد می‌کنند. بعد از هزار ساعت کار در درجه حرارت بالای 650 درجه سانتی‌گراد، استیل ۳۱۰ را آنیل می‌کنند. با این کار رسوبات و کاربیدهای تشکیل شده حل خواهند شد. در این صورت مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری استیل 310 بیشتر خواهد شد.

کاربرد استیل 310

ورق استیل 310 نسوز کاربرد بسیاری در صنایع مختلف دارد. رایج‌ترین موارد کاربرد آن شامل موارد زیر است:

  • قطعات کوره
  • قطعات مشعل نفت
  • جعبه کربورایزینگ
  • مبدل های حرارتی
  • سیم مایع جوشکاری و الکترود
  • لوله های احتراق
  • پوشش های آنیلینگ یا بازپخت

تفاوت استیل 310 و استیل 310S چیست؟

وقتی از استیل 310S استفاده می‌شود که در بازه‌ی دمای کمتر از دمای بالای تعریف شده، محیط کار مرطوب باشد. مقدار کربن موجود در استیل 310S از استیل 310 کمتر است که باعث بهبود قابلیت جوش‌پذیری استیل و کاهش مقاومت آن در درجه حرارت بالا می‌شود. قابلیت جوشکاری استیل 310S نسبت به استیل 310 بهتر بوده و استحکام آن در دمای بالای کمتر است. استیل 310S، برای کاربردهای فوق سرد یا کرایوژنیک انتخاب مناسبی است، چرا که چقرمگی خود را در دمای فوق سرد حفظ کرده و نفوذپذیری مغناطیسی پایینی نیز دارد.

نکته: توجه داشته باشید استیل 310S و استیل 310 مثل دیگر گریدهای آستنیتی حتی در درجه حرارت برودتی، درجه سختی عالی دارند. استیل 310L حداکثر 0.03 درصد کربن دارد، که گاهی در محیط های خورنده خاص مثل تولید اوره بکار می‌رود. شما می‌توانید برای خرید استیل نسوز و فروش استیل نسوز 310 ، با کارشناسان شرکت بازرگانی پولاد در تماس باشید.

وزن استیل 310

چگالی استانداد ورق استیل عدد 7.86 است. برای محاسبه وزن ورق استیل 310 باید چگالی استیل 310 را در ضخامت ورق، سپس در طول ورق و در نهایت در عرض ورق ضرب کنید. بدین صورت وزن نهایی ورق استیل به دست خواهد آمد.

خرید ورق استیل 310

برای خرید استیل نسوز 310 و فروش ورق استیل 310 می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. برای اطلاع از قیمت استیل نسوز و یا میلگرد استیل 310 با مشاوران ما در تماس باشید. شرکت بازرگانی پولاد فروشنده انواع ورق استیل 310 با ضخامت‌ها و ابعاد متفاوت است و با بهترین قیمت ورق استیل نسوز را به شما عرضه می‌کند.