تماس بگیرید

قیمت ورق استیل 316 L

قیمت استیل 316

نوسانات شدید بازار ارز، قیمت ورق استیل 316 را دستخوش تغییر می‌کند و به همین دلیل قیمت‌های درج شده در جدول تقریبی هستند. برای دریافت قیمت روز استیل 316 می‌توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. شما می‌توانید برای خرید ورق استیل 316 نگیر با بهترین کیفیت در ابعاد و وزن های مختلف، به گروه بازرگانی پولاد مراجعه کنید.

شماره نام ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) بروزرسانی
1 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1 1000 316L رول کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
2 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1.5 1000 316L رول کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
3 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 10 1000 316L رول کیلوگرم 1,963,310 1401/4/11
4 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1 1250 316L رول کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
5 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1 1500 316L رول کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
6 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 6 1500 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
7 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
8 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
9 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
10 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 6 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
11 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
12 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 3 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
13 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 3 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
14 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 4 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
15 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
16 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 6 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
17 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 8 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
18 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 8 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
19 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 10 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 2,009,180 1401/4/11
20 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 15 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 2,155,970 1401/4/11
21 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 20 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 2,155,970 1401/4/11
22 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 4 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
23 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
24 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
25 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 2 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
26 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 3 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
27 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
28 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
29 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
30 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 3 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
31 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 4 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
32 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
33 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 5 1500 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
34 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 6 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
35 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 8 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
36 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 10 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,926,610 1401/4/11
37 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 15 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
38 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 12 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
39 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2.5 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
40 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 4 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
41 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 5 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
42 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 6 1250 316L شیت کیلوگرم 1,972,480 1401/4/11
43 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 6 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
44 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 8 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11
45 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 10 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1,926,610 1401/4/11
46 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 12 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
47 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 15 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
48 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 20 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
49 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 20 6000*2000 316L شیت کیلوگرم 2,018,350 1401/4/11
50 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,834,870 1401/4/11
51 ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1,889,910 1401/4/11

ورق استیل 316 چیست؟

ورق استیل 316 بعد از ورق استیل 304، رایج‌ترین ورق استیل از دسته‌ی فولاد های ضد زنگ است. خواص مکانیکی و فیزیکی آن تفاوتی با فولاد 304 ندارد. ورق استیل نگیر 316، 10 تا 30 درصد کروم دارد که آن را در برابر خوردگی، زنگ زدگی و حرارت مقاوم می‌کند. میزان نیکل موجود در ورق استیل 316 نسوز نیز 8 تا 10 درصد است. به دلیل این که در صد کربد ورق استیل نگیر 316 کم است، این استیل از قابلیت جوشکاری، فرم دهی و سخت کاری با عملیات حرارتی برخوردار است. این ورق استیل فاقد خاصیت مغناطیسی است و به آن ورق استیل نگیر می‌گویند.

استیل ۳۱۶ و استیل 304 مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارند، با این تفاوت که ورق استیل ضد زنگ ۳۱۶ در ترکیبات خود 2 تا 3 درصد عنصر مولیبدن دارد. عنصر مولیبدن باعث بالا بردن و بهتر شدن خواص مکانیکی و استحکام در دمای بالا  می شود. این عنصر مقاومت ورق استیل نگیر 316 در برابر خوردگی را نسبت به ورق استیل 304 بالا می‌برد.

شرکت بازرگانی پولاد انواع ورق استیل را در ابعاد و اندازه‌های مختلف، به صورت استاندارد و یا سفارشی، عرضه می‌کند. برای اطلاع از قیمت استیل 316، می‌توانید از جدول قیمت کمک بگیرید. برای دریافت مشاوره رایگان و بروزترین قیمت ورق استیل 316 نیز می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

مشخصات ورق استیل 316

در اینجا شما با مشخصات استیل 316 نظیر ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی و … آشنا خواهید شد:

ترکیب شیمیایی استیل 316، استیل 316L و استیل 316H

در جدول زیر ترکیب شیمیایی ورق استیل 316 ضد اسید، استیل 316 ال و استیل 316H نشان داده شده‌است.

Fe N(max%) Ni(%) Mo(%) Cr(%) S(max%) P(max%) Si(max%) Mn(max%) C(max%) Grade
balance 0.1 10-14 2-3 16-18 0.03 0.045 0.75 2 0.08 316
balance 0.1 10-14 2-3 16-18 0.03 0.045 0.75 2 0.03 316L
balance 10-14 2-3 16-18 0.03 0.045 0.75 2 0.1 316H

خواص مکانیکی استیل 316، استیل 316L  و استیل 316H

در جدول  زیر به مشخصات مکانیکی استنلس استیل 316، استیل 316l و استیل 316H پرداخته شده‌است.

حداکثر سختی(HB) حداقل ازدیاد طول (درصد) حداقل استحکام تسلیم
(MPa)
حداقل استحکام کششی
(MPa)
Grade
217 40 205 515 316
217 40 170 485 316L
217 40 205 515 316H

قابلیت جوشکاری ورق استیل 316

ورق استیل ۳۱۶l قابلیت جوش پذیری  بسیار بالایی دارد. این فولاد ضد زنگ قابلیت جوشکاری با همه‌ی روش‌های استاندارد همجوشی، هم با فلز پرکننده و هم بدون آن را دارد. بخش‌های سنگین جوش داده‌شده در ورق استیل ۳۱۶ بعد از جوشکاری برای دستیابی به بیشترین مقاومت در برابر خوردگی باید مجددا جوشکاری شوند.ولی برای استیل 316L نیازی به این کار نیست. به دلیل وجود درصد بالای نیکل در استیل 316، برای جلوگیری از ترک گرم و تشکیل فاز فریت، باید سرعت قوس جوش کم باشد. معمولا برای جوشکاری استیل 316 و  316L، فیلر استیل 316L بکار می‌رود.

مقاومت در برابر خوردگی استیل 316

به طور کلی استیل 316 یا استیل ضد اسید نسبت به ورق استیل 304 در محیط‌های جوی و کلریدی مقاومت بالاتری دارد. استیل 316 در مقابل اسید سولفوریک، هیدروکلریک، استیک، فرمیک و تارتاریک مقاومت خوبی دارد. و برای مثال  استیل 316 و اسید سولفوریک می‌توانند در تماس ببا یکدیگر قرار گیرند. این استیل در دمای محیط، در برابر آب آشامیدنی با حدود 1000 میلی گرم کلرید هم مقاومت خوبی دارد. در استانداردها از استیل 316 به عنوان گرید دریایی نیز یاد می‌شود ولی نباید از آن در آب‌های دریایی گرم نباید استفاده کرد. چرا که بر طبق مشاهدات در بسیاری از محیط‌های دریایی گرم یک لایه خوردگی قهوه‌ای رنگ در سطح استیل 316 تشکیل شده که معمولا با شکاف و سطح خشنی همراه می‌شود.

مقاومت در برابر حرارت استیل 316

چنان‌چه حرارت یکنواخت باشد، ورق استیل ۳۱۶ می تواند تا دمای 925 درجه سانتی‌گراد در برابر اکسیداسیون مقاومت کند و اگر حرارت متناوب باشد، حدود 870 درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن دوام می‌آورد. اگر استیل 316 باید در برابر خوردگی آب مقاومت کند بهتر است که از آن به صورت مداوم در بازه دمای 425 تا 860 درجه سانتی‌گراد استفاده نشود. گرید 316L مقاومت بیشتری در برابر رسوب کاربید داشته و قابلیت استفاده در دماهای بالاتر را نیز دارد. گرید 316H نیز  به دلیل استحکام بالاتر، در محیط هایی با فشار بالا کاربرد دارد. گاهی از این گرید برای مکان‌های کاربردی با ساختار و فشاری بالاتر از دمای حدود 500 درجه سانتی‌گراد استفاده می شود.

کاربرد استیل 316

ورق استیل 316 ضد اسید کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. فولاد ضد زنگ 316 در محیط‌های حاوی نمک زیاد کاربرد دارد و به علت ویژگی‌های غیر واکنشی خود، در ساخت وسایل پزشکی جراحی بکار می‌رود. شش پر استیل، یکی از مقاطع استیل 316، نیز خواص و کاربردهای خوبی دارد.رایج‌ترین موارد کاربرد آن عبارتند از:

  • تجهیزات آماده‌سازی مواد غذایی به خصوص در محیط‌های کلرایدی
  • نیمکت و تجهیزات آزمایشگاهی
  • پنل معماری ساحلی و نرده ها
  • اتصالات قایق
  • ظروف شیمیایی به ویژه در حمل و نقل
  • مبدل‌های حرارتی
  • صفحه های بافته شده یا جوش داده شده برای معادن و فیلتراسیون آب
  • اتصالات و فنرها

تفاوت استیل 304 و 316 چیست؟

استیل ۳۱۶ مانند استیل ۳۰۴ حاوی مقادیر زیادی کروم و نیکل است ولی در ترکیبات خود 2 تا 3 درصد مولیبدن نیز دارد. به دلیل وجود مولیبدن، مقاومت ورق استیل 316 در برابر خوردگی ناشی از کلراید بالاتر می‌رود و مواد شیمیایی و مواد پوساننده آهن آن را تخریب نمی‌کنند. مشتریان باید با توجه به نیاز خود نوع استیل مناسب را انتخاب کرده و از فروشندگان معتبری مانند شرکت بازرگانی پولاد خریداری کنند.

وزن استیل 316

برای محاسبه وزن ورق استیل 316 باید چگالی استیل 316 را در ضخامت ورق، سپس در طول ورق و در نهایت در عرض ورق ضرب کنید. بدین صورت وزن نهایی ورق استیل حاصل خواهد شد. چگالی استیل 316 برابر با چگالی آهن و معادل 7.85 است.

طول ورق * عرض ورق * ضخامت ورق * چگالی آهن =  وزن ورق استیل ۳۱۶

خرید ورق استیل 316

برای خرید استیل 316، فروش ورق استیل 316 و اطلاع از قیمت ورق استیل 316 می‌توانید با شماره‌های موجود در سایت تماس بگیرید. برای اطلاع از قیمت استیل ضد اسید با مشاوران ما در تماس باشید. شرکت بازرگانی پولاد فروشنده انواع ورق استیل با ضخامت‌ها و ابعاد متفاوت است و با بهترین قیمت این محصولات را به شما عرضه می‌کند. برای اطلاع از قیمت استیل 316، ، قیمت پروفیل استیل 316، قیمت ضایعات استیل 316، قیمت فلنج استیل 316، قیمت لوله استیل 316، قیمت لوله استیل 316l، قیمت ورق استیل 430، قیمت لوله و اتصالات استیل 316، قیمت میلگرد استیل 316، قیمت هر کیلو استیل 316،  نقطه ذوب استیل 316 و الکترود استیل 316 با کارشناسان بازرگانی پولاد در تماس باشید.