قیمت پروفیل مبلی

درفهرست زیر زیر قیمت پروفیل مبلی با ضخامت‌های مختلف نوشته شده است است. پروفیل  و قوطی سنعتی ( مبلی ) در اندازه و ابعاد متفاوت تولید شده با ورق روغنی و ورق سیا ST12  و ST14 و ST37 موجود می باشد.
قیمت پروفیل مبلی از کارخانه‌های فولاد مبارکه ، فولاد اکسین اهواز ، خاور صنعت هما، کارخانه کویر، کارخانه خلیج فارس، کارخانه صبا و بسیاری از کار خانه های تولید داخلی دیگر موجود می‌باشد.
برای راهنمایی دقیق برای انتخاب خرید خود با کارشناسان واحد فروش بازرگانی پولاد در تماس باشید:

قیمت پروفیل مبلی0.7میلیمتری

قیمت پروفیل مبلی0.7میلیمتری

 

نوع پروفیل ضخامت mm ابعادmm طول m محل بارگیری قیمت ریال 
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 10*20 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 25*20 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 20*20 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 20*30 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 30*30 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 40*20 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 40*40 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 50*30 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 60*30 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 60*60 6 کارخاته 47,800
پروفیل صنعتی 0.7 0.7 80*40 6 کارخاته 47,800
قیمت پروفیل مبلی0.9میلیمتری

قیمت پروفیل مبلی0.9میلیمتری

 

نوع پروفیل ضخامت mm ابعادmm طول m محل بارگیری قیمت ریال 
پروفیل مبلی 0.9 0.7 10*20 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 20*20 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 20*30 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 30*30 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 40*20 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 40*40 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 50*30 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 60*30 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 60*60 6 کارخاته 72,600
پروفیل مبلی 0.9 0.9 80*40 6 کارخاته 72,600